Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now 07477326064 / WA : 081367261371

BIMBINGAN ROHANI

BIMBINGAN ROHANI ISLAM 

SMP NEGERI 1 PELEPAT ILIR

 

Bimbingan Rohani di SMPN 1 Pelepat ilir, adalah kegiatan rutin setiap hari jum'at. Dimulai selama 2 jam pelajaran sebelum KBM dilaksanakan. Kegiatannya ini merupakan tugas setiap kelas yg mendapat giliran setiap minggunya. Kegiatan Bimbingan Rohani ini di awalai pembacaan surah Yasin, dilanjutkan penampilan oleh kelas yang bertugas diantaranya : Sari tilawah, Kultum, hadroh, Hafalan surah2 pendek, menghafal Asmaul Husna, penampilan musik religi, Puisi Islami, dan dilanjutkan dengan pengumpulan infak dan sedekah secara suka rela. Kegiatan ini juga masuk dalam kegiatan ekstrakulikuler yg nilainya di cantumkan di Erapor. 

Kelanjutan kegiatan ini adalah pendalaman di masing-masing bidang keagamaan yg dibimbing oleh guru Pembina yg di tunjuk oleh sekolah. Saat ini program pendalaman keagaamaan yang telah berjalan dan semakin membaik di SMPN 1 Pelepat Ilir diantaranya ialah : 

  • Hafish Qur'an
  • Tilawah Qur'an
  • Ceramah
  • Sholat Duha
  • Sholat Dzuhur berjamaah
  • Hadroh 

Berikut dokumentasi kegiatan Bimbingan Rohani SMPN 1 Pelepat Ilir : 

 

Disamping kegiatan di atas, SMPN 1 Pelepat Ilir juga memberikan apresiasi berupa sertifikat kepada siswa-siswi yg telah mengikuti beberapa program bimbingan rohani, berikut contoh sertifikat/piagam bimbingan rohani smpn 1 pelepat ilir :

_admin

 

 

 

Komentari Tulisan Ini
Kepala Sekolah
Dyah Ayu Sapto Rini, S.Pd

Bismillahirohmanirrohim Assalamu alaikum  Warrahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Rahman dan Rahim, karena atas izinnya maka web SMP…

Iklan
Bloger Spensa Petir kangen water spensa